• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Grønsundveien

Oppdragsgiver: Asker Kommune

Kontraktsum: 4 055 000,-

Tidspunkt: 01.06.14-01.06.15

Ledningsanlegget overlevert 01.10.14

Oppdragsbeskrivelse:

Utskifting av gamle vann og avløpsledninger. Reetablering med masseutskifting av gammel veibane. Lengde 300 meter.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en  omsetning på ca. 30 mill. kroner. Og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Rivning og miljøsanering i tiltaksklasse 1