• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Oberst Angelesvei

Oppdragsgiver: Oslo VAV / Tiberius Eiendom AS

Kontaktperson: Janken Fensholt

Kontraktsum: 2 350 000,-

Tidspunkt: 01.09.16-01.04.17

Oppdragsbeskrivelse:

Grunnarbeid for leilighetskompleks. Omlegging av eksisterende vannledninger Pe 180 og avløp 400 betonglednng med tilhørende plasstøpende kummer.