• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Ødegårdsbakken

Oppdragsgiver: Viva IKS

Kontaktperson: Tor Ivar Tollefsen

Kontraktsum: 10 451 000,-

Tidspunkt: 01.05.15-17.05.17

Oppdragsbeskrivelse:

Rehabilitering av 1000 meter vann og avløpsgrøfter med oppbygging av veier og plasser samt etablere veilys i ødegårdsbakken og ødegårdslia.

Tilleggsarbeid:

Etablering av stablesteinsmurer, opparbeidelse av private eiendommer og sanering av gammel asbest fylling.