• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Skogveien

Oppdragsgiver: Asker Kommune

Kontaktperson: Kristian Kleve-Ruud

Kontraktsum: 6 390 000,-

Tidspunkt: 01.10.15-01.05.17

Oppdragsbeskrivelse:

Rehabeliterin av 500 meter vann og avløpsledninger hvorav 100 meter er utført med styrt boring. Samt oppbygning av veier og plasser.