• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Adkomst Aasaker

Oppdragsgiver: VIVA IKS

Kontraktsum: 2 100 000,-

Tidspunkt: 01.12.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 250m vei med overvannshåndtering.