• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Alfaset Gravlund

Oppdragsgiver: Oslo Kommune / Braathen Landskapsentrepenør AS

Kontaktperson: Knut Myklebust

Kontraktsum: 17 500 000,-

Tidspunkt: 10.12.15-01.10.16

Oppdragsbeskrivelse: 

Utvidelse av kirkegård med masseforflytting av ca 30 000 m3 løsmasser og innkjøring av 90 000 tonn ferdigvarer for opparbeidelse for nye graver med tilhørende veier og plasser.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2