• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Bergvang boret ledning

Oppdragsgiver: Asker Kommune

Kontraktsum: 2 400 000,-

Tidspunkt: 01.12.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 130m nytt vann og avløpssystem med kummer. Spunting av boregrop og 100m boring i fjell.