• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Grønsundveien

Oppdragsgiver: Asker Kommune

Kontraktsum: 4 055 000,-

Tidspunkt: 01.06.14-01.06.15

Ledningsanlegget overlevert 01.10.14

Oppdragsbeskrivelse:

Utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Reetablering med masseutskifting av gammel veibane. Lengde 300 meter.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2