• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Nedre Sem VA

Oppdragsgiver: Asker Kommune

Kontraktsum: 2 274 000,-

Tidspunkt: 01.09.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 400m nytt vann og avløpssystem med kummer. 110m kombinert boring i fjell og løsmasser.