• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Nesodden Kirke

Oppdragsgiver: Nesodden Kommune / Braathen Landskap AS

Kontraktsum: 7 800 000,-

Tidspunkt: 01.07.14-01.01.15

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av ny kirkegård med ca. 1700 kistegraver og ca. 600 urnegraver. Inkl. veier og plasser. Med belysning.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en  omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2