• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Oberst Angelesvei

Oppdragsgiver: Oslo VAV / Tiberius Eiendom AS

Kontaktperson: Janken Fensholt

Kontraktsum: 2 350 000,-

Tidspunkt: 01.09.16-01.04.17

Oppdragsbeskrivelse:

Grunnarbeid for leilighetskompleks. Omlegging av eksisterende vannledninger Pe 180 og avløp 400 betongledning med tilhørende plasstøpende kummer.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2