• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Ødegårdsbakken

Oppdragsgiver: Viva IKS

Kontaktperson: Tor Ivar Tollefsen

Kontraktsum: 10 451 000,-

Tidspunkt: 01.05.15-17.05.17

Oppdragsbeskrivelse:

Rehabilitering av 1000 meter vann- og avløpsgrøfter med oppbygging av veier og plasser samt etablere veilys i ødegårdsbakken og ødegårdslia.

Tilleggsarbeid:

Etablering av stablesteinsmurer, opparbeidelse av private eiendommer og sanering av gammel asbest fylling.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2