Skogveien

1. mai, 2017

Oppdragsgiver: Asker Kommune
Kontaktperson: Kristian Kleve-Ruud
Tidspunkt: 01.10.15-01.05.17

Oppdragsbeskrivelse:

Rehabelitering av 500 meter vann- og avløpsledninger hvorav 100 meter er utført med styrt boring. Samt oppbygning av veier og plasser.