Bergvang boret ledning

1. mai, 2018

Oppdragsgiver: Asker Kommune
Tidspunkt: 01.12.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 130m nytt vann og avløpssystem med kummer. Spunting av boregrop og 100m boring i fjell.