Nedre Sem VA

1. mai, 2018

Oppdragsgiver: Asker Kommune
Tidspunkt: 01.09.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 400m nytt vann og avløpssystem med kummer. 110m kombinert boring i fjell og løsmasser.