Oberst Angelesvei

1. april, 2017

Oppdragsgiver: Oslo VAV / Tiberius Eiendom AS
Kontaktperson: Janken Fensholt
Tidspunkt: 01.09.16-01.04.17

Oppdragsbeskrivelse:

Grunnarbeid for leilighetskompleks. Omlegging av eksisterende vannledninger Pe 180 og avløp 400 betongledning med tilhørende plasstøpende kummer.