Alfaset Gravlund

1. oktober, 2016

Oppdragsgiver: Oslo Kommune / Braathen Landskapsentrepenør AS
Kontaktperson: Knut Myklebust
Tidspunkt: 10.12.15-01.10.16

Oppdragsbeskrivelse:

Utvidelse av kirkegård med masseforflytting av ca 30 000 m3 løsmasser og innkjøring av 90 000 tonn ferdigvarer for opparbeidelse for nye graver med tilhørende veier og plasser.