Grønsundveien

1. juni, 2015

Oppdragsgiver: Asker Kommune
Tidspunkt: 01.06.14-01.06.15
Ledningsanlegget overlevert 01.10.14

Oppdragsbeskrivelse:

Utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Reetablering med masseutskifting av gammel veibane. Lengde 300 meter.