Ødegårdsbakken

17. mai, 2017

Oppdragsgiver: Viva IKS
Kontaktperson: Tor Ivar Tollefsen
Tidspunkt: 01.05.15-17.05.17

Oppdragsbeskrivelse:

Rehabilitering av 1000 meter vann- og avløpsgrøfter med oppbygging av veier og plasser samt etablere veilys i ødegårdsbakken og ødegårdslia.

Tilleggsarbeid:

Etablering av stablesteinsmurer, opparbeidelse av private eiendommer og sanering av gammel asbest fylling.