VEAS Rassikring av vei

16. mai, 2014

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap AS
Tidspunkt: 01.05.14-16.05.14

Oppdragsbeskrivelse: 

Rassikring av vei. Sprenging/pigging av fjell. Masseuttak 2000 fm3. Spyle rensk.

Gjennomføringstid: 10 virkedager.

Tilleggsarbeid: Etablering av stablesteinsmurer, reetablering av eksisterende vei ca. 300 meter.