Skøyen Atrium

31. desember, 2017

Oppdragsgiver: Insenti AS
Tidspunkt: 01.08.2017 - 31.12.2017

Oppdragsbeskrivelse:

Utgraving av 4450m2 byggegrop for nybygg. Støpning av konstruktiv magerbetongplate og nytt vann og avløpsanlegg.