VEAS Prosjekt TTU fjellhall

17. desember, 2014

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap AS
Tidspunkt: 01.09.14-17.12.14

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av ny tunnel inne i eksisterende anlegg. Lengde tunnel ca. 40 meter. Etablering av ny kulvert, lengde ca. 35 meter. Omlegging av eksisterende 630 PE ledning 75 meter på 8 timer. Utkjøring av 2700 fm3 stein ifra tunnel.