Adkomst Aasaker

1. mai, 2018

Oppdragsgiver: VIVA IKS
Tidspunkt: 01.12.2017 - 01.05.2018

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av 250m vei med overvannshåndtering.