• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

Skøyen Atrium

Oppdragsgiver: Insenti AS

Kontraktsum: 9 992 000,-

Tidspunkt: 01.08.2017 - 31.12.2017

Oppdragsbeskrivelse:

Utgraving av 4450m2 byggegrop for nybygg. Støpning av konstruktiv magerbetongplate og nytt vann og avløpsanlegg.