• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

VEAS Prosjekt TTU fjellhall

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap AS

Kontraktsum: 2 850 000,-

Tidspunkt: 01.09.14-17.12.14

Oppdragsbeskrivelse:

Etablering av ny tunnel inne i eksisterende anlegg. Lengde tunnel ca. 40 meter. Etablering av ny kulvert, lengde ca. 35 meter. Omlegging av eksisterende 630 PE ledning 75 meter på 8 timer. Utkjøring av 2700 fm3 stein ifra tunnel.

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en  omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2