• Telefon


    32 79 32 74

  • E-post


    post@hagen-maskin.no

VEAS Rassikring av vei

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap AS

Kontraktsum: 643 000,-

Tidspunkt: 01.05.14-16.05.14

Oppdragsbeskrivelse:  

Rassikring av vei. Sprenging/pigging av fjell. Masseuttak 2000 fm3. Spyle rensk.

Gjennomføringstid: 10 virkedager.

Tilleggsarbeid: Etablering av stablesteinsmurer, reetablering av eksisterende vei ca. 300 meter. 

                  

Om Hagen Maskin AS

Hagen Maskin AS har en  omsetning på ca. 60 mill. kroner og er stadig i vekst.

Selskapet har sentral godkjenning i:
  • Veg- og grunnarbeider, tiltakskl 2
  • Landskapsutforming, tiltakskl 2
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltakskl 2